Polityka prywatności oraz ochrony danych osobowych

1.Administratorem danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego https://seaab.eu w związku z dokonywanymi tam zakupami towarów jest: „SEAAB” Arkadiusz BARTOSIEWICZ dostępny pod adresem 97-300 Piotrków Tryb., ul. Gliniana 20, prowadzący działalność gospodarczą, podlegającą wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 771-197-29-42, Regon: 592181767, tel. +48 509 287 162, adres e-mail: arek@seaab.eu , zwany zamiennie ”Sprzedającym”.

2. Sprzedający, w celu realizacji umowy wymaga następujących danych: imię i nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail.

3. Sprzedający, rejestruje zgody Klienta na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym w pkt 4. Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji umów sprzedaży towarów dostępnych w witrynie sklepowej Sprzedającego tj. https://seaab.eu . W celu realizacji dostawy zakupionego towaru, dane osobowe mogą być przekazywane wyspecjalizowanym podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Podmiotami odpowiedzialnymi za dostawę towarów, w zależności od wyboru klienta mogą być: Poczta Polska, UPS, DPD, DHL, TNT, Geis, FedEx, InPost.

5. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, a także do żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W tym celu Sprzedający udostępnia Klientom stosowne narzędzie dostępne w Panelu klienta pod nazwą ”MOJE DANE OSOBOWE”.

6. Sprzedający dołoży wszelkich starań by zabezpieczyć dane osobowe klientów przed nieuprawnionym dostępem. Ponadto, klient zobowiązany jest do nieudostępniania osobom trzecim danych logowania do swojego Panelu klienta.

7. Dane są przekazywane dobrowolnie, brak danych uniemożliwiających realizację umowy skutkuje jej nie zawarciem, w związku z czym Sprzedający zwolniony jest z jej realizacji.

8. Dane osobowe mogą być przechowywane przez Sprzedającego przez okres trwania rękojmi lub gwarancji obejmującej towar nabyty przez Klienta, zachowując postanowienia określone w pkt 4.

9. W celu realizacji umowy sprzedaży Sprzedający przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A i B, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (2016/679), zwanego zamiennie Rozporządzeniem 2016/679.

Zgodność przetwarzania z prawem

1. Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

- Rozporządzenie 2016/679 art. 6 lit. A i B.

Polityka „cookies”

W trosce o świadczenie usług najwyższej jakości naszym Klientom i osobom przeglądającym naszą stronę www korzystamy z tzw. plików "cookies". Jednocześnie szanując prywatność użytkowników - pliki te nie są wykorzystywane w żadnym innym celu niż administracja serwisem, dostarczanie treści zgodnych z zainteresowaniami użytkowników i optymalizacją witryny. Korzystanie ze strony https://seaab.eu bez zmiany ustawień dotyczących ”cookies” oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo w dowolnym momencie dokonać w swojej przeglądarce internetowej zmiany ustawień „”cookies”. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkowników, a jedynie wspomagają funkcjonalność odwiedzanych przez użytkownika serwisów www.

Odmowa wykorzystania plików "cookies"
Zmieniając ustawienia oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych możliwe jest zablokowanie wykorzystywania tego typu plików. Odmowa wykorzystania tego typu plików może jednak wpłynąć na funkcjonowanie części funkcjonalności dostępnych na stronie internetowej. Jednakże nie wyłącza możliwości korzystania ze strony www.